Korzyści LifeFlex

 •  LifeFlex nie blokuje Państwa środków, są dostępne w każdej chwili.
 •  LifeFlex nie stosuje kar w razie pominięcia lub opóźnienia w płatnościach.
 •  LifeFlex nagradza za dyscyplinę inwestycyjną przyznając atrakcyjny Extra bonus w wysokości 4 % łącznej kwoty inwestycji.
 •  LifeFlex umożliwia zmianę strategii inwestycyjnej.
 •  LifeFlex umożliwia realizację dodatkowych nadzwyczajnych inwestycji.

  Wybór strategii inwestycyjnej najbardziej zbliżonej do Państwa oczekiwań i celów.
  LifeFlex oferuje możliwość wyboru jednej z dwóch szeroko zdywersyfikowanych strategii inwestycyjnych - portfel Classic lub Dynamo.

 •  LifeFlex oferuje aktywne zarządzanie ryzykiem w ramach inwestycji.

  Strategie inwestycyjne tych portfeli oparte są na aktywnym zarządzaniu ryzykiem w całym horyzoncie inwestycyjnym, w celu osiągnięcia maksymalnych zysków przy danym poziomie ryzyka.
  Środki pieniężne w portfelu inwestycyjnym inwestowane są na najważniejszych rynkach finansowych na całym świecie, w szczególności na atrakcyjnych rynkach rozwijających się.
  Portfelami inwestycyjnymi aktywnie zarządzają doświadczeni menedżerowie inwestycyjni - Piraeus Bank (Cypr) i Raiffeisenbank (Czechy).

aktivně řízené riziko

© 2011 Cornhill Management, all rights reserved.